Wydarzenia

14 grudnia 2018, godz. 18:00 Spotkanie Wigilijne

W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd RSPON Lublin ma zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie Wigilijne.

Zgromadźmy się na wspólnym kolędowaniu przy regionalnych potrawach wigilijnych w gronie Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Czas i miejsce:

 • 14 grudnia 2018, godz. 18:00
 • Restauracja STUDNIA
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, 20-002 Lublin

Koszt:

 • Każdy płaci za zamówione danie zgodnie z cenami w menu.

Zapisy poprzez wydarzenie na Facebooku, maila lub SMS.

https://www.facebook.com/events/121470118800249/

 

 

12 stycznia 2019 Kurs: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - XI edycja

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program

Czas i miejsce:

12 – 13 stycznia 2019, godz. 08:00 – 16:00

26 – 27 stycznia 2019, godz. 08:00 – 16:00

9 – 10 lutego 2019, godz. 08:00 – 16:00

23 – 24 lutego 2019, godz. 08:00 – 16:00

2 – 3 marca 2019, godz. 08:00 – 16:00 (egzamin)

 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

12 stycznia 2019 Kurs: Zarządca nieruchomości - XI edycja

Kurs „Zarządca Nieruchomości” – daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Zarządcy nieruchomości.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program kursu

Czas i miejsce:

12 – 13 stycznia 2019, godz. 08:00 – 16:00

26 – 27 stycznia 2019, godz. 08:00 – 16:00

9 – 10 lutego 2019, godz. 08:00 – 16:00

23 – 24 lutego 2019, godz. 08:00 – 16:00

2 – 3 marca 2019, godz. 08:00 – 16:00 (egzamin)

 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 •  1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

 

23 sierpnia 2018 Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku

W związku z informacjami, że termin szkolenia wypadł w czasie urlopowym i otrzymaliśmy prośby o przeniesienie szkolenia na wrzesień, tak też uczyniliśmy. Nowy termin podamy w najbliższym czasie. Za zmiany przepraszamy.

KOGO ZAPRASZAMY?

Zapraszamy przede wszystkim wszystkich właścicieli biur nieruchomości, a także Pośredników, Agentów, Zarządców nieruchomości, inwestorów w nieruchomości, osoby interesujące się obrotem nieruchomościami.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a finansowanie terroryzmu
 2. Formy prania pieniędzy – cechy transakcji niejasnych, nietypowych oraz jednoznacznie podejrzanych
 3. Instytucje obowiązane. Omówienie ich rodzajów oraz zadań.
 4. Polskie i unijne regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

II. Identyfikacja klienta; rejestracja i typowanie transakcji podejrzanych

 1. Standardowe środki bezpieczeństwa w instytucji obowiązanej
 2. Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości,
 3. Rejestracja transakcji,
 4. Analiza i typowanie transakcji
 5. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego,
 6. Uzyskiwanie informacji o celu transakcji.

III. Wypełnianie przez instytucje obowiązaną ustawowego obowiązku przeprowadzania bieżących analiz transakcji.

 1. Przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach.
 2. Szczególne przypadki w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami.

IV. Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zadania osób odpowiedzialnych za jej wdrożenie w instytucji obowiązanej.

 1. Jak napisać dobrą Procedurę wewnętrzną?
 2. Jakie oświadczenia i dokumenty wewnętrzne należy sporządzać?

V. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy:

 1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie,
 2. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych.

PRELEGENT:

Monika Markisz – Specjalistka z zakresu prawa podatkowego, handlowego i gospodarczego.
Radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Doradca podatkowy przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń, kursów i seminariów z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie fachowej, publikacji naukowych oraz podręcznika poświęconego podziałom, połączeniom i przekształceniom jednostek gospodarczych. Od 2014 roku prowadzi bloga poświęconego sprawom prawnym i podatkowym www.podatki-dla-prawnika.pl Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa handlowego.

Aktualnie prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

CZAS I MIEJSCE

 • 23.08.2018, godz. 9:00-16:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

CENA SZKOLENIA

Członkowie RSPON Lublin*  – 129 zł

Osoby niestowarzyszone* – 179 zł

W cenie:  bufet kawowy, materiały szkoleniowe, certyfikat

ZAPISY: http://rspon.lublin.pl/sklep/

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia. 

ZAPRASZAMY!

Wydarzenia zrealizowane

11 października 2018 Kim jest flipper i jak stworzyć z nim trwały i opłacalny związek

 

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie Pośredników z Fliperami z Lublina i okolic.

O czym porozmawiamy?

1. Pośrednik od środka, jak jest wynagradzany jakie ma targety – zamiana ról.
2. Jak wybrać tego najlepszego do współpracy, czy casting jest dobrym rozwiązaniem?
3. Czy warto pracować z wieloma czy może wybrać tylko jednego?
4. Plusy i minusy pracy z wieloma pośrednikami.
5. Jak wybrać jednego pośrednika?
6. Cechy dobrego pośrednika.
7. Strategia sprzedaży.
8. Jaką umowę podpisać zwykłą czy wyłączną? (plusy i minusy jednej i drugiej umowy).
9. Ile i czy płacić pośrednikowi?
10. Budowanie relacji i ustalenie oczekiwań z rozbiciem na początkującego inwestora i doświadczonego.

PRELEGENT:

Natalia Drysiak – trener sprzedaży, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja zawodowa nr 22249, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami WSPON, szkoleniowiec z technik sprzedaży nieruchomości i negocjacji oraz nawiązywania relacji pośrednik-klient, związana z branżą rozwoju osobistego. Przedsiębiorca, czynny pośrednik od ponad 10 lat, menadżer grup sprzedażowych ds. nieruchomości, w życiu sprzedała oraz uczestniczyła w procesie sprzedaży przy ponad tysiącu transakcji sprzedaży nieruchomości, zbudowała kilkanaście zespołów doradczo-sprzedażowych. Zobacz info na jej profilu: https://www.facebook.com/natalia.drysiak?

CZAS I MIEJSCE

 • 11.10.2018, godz. 18:00-21:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

Wydarzenie jest bezpłatne.

ZAPRASZAMY!

 

4 października 2018 Księgi wieczyste - szkolenie

KOGO ZAPRASZAMY?

Zapraszamy przede wszystkim wszystkich początkujących agentów nieruchomości, a także właścicieli biur nieruchomości, agentów, zarządców nieruchomości, inwestorów w nieruchomości, osoby interesujące się obrotem nieruchomościami, również te z wieloletnim doświadczeniem.

Program szkolenia:
1.     Księgi wieczyste – charakterystyka ogólna.
Funkcja ksiąg wieczystych. Migracja ksiąg wieczystych, elektroniczna księga wieczysta,
 
2.     Zasady ustroju ksiąg wieczystych: 
 • zasada powszechności ksiąg wieczystych,
 • jawność (formalna) ksiąg wieczystych,
 • jurysdykcja sądów polskich,
 • system realny ksiąg wieczystych, 

3.     Przedmiot księgi wieczystej:

 • księga wieczysta dla nieruchomości – rodzaje nieruchomości: gruntowa, budynkowa i lokalowa,
 • księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 
4.     Prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej:
 • prawa rzeczowe – własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebności, hipoteka i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • prawa osobiste i roszczenia,
 
5.     Zasady prawnomaterialne ksiąg wieczystych: 
 • jawność materialna – zasada domniemań związanych z wpisem,
 • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, pierwszeństwo praw wpisanych,
 • rozszerzona skuteczności praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej,
 • zasada wpisu,
 
6.     Struktura elektronicznej księgi wieczystej – jak czytać księgę wieczystą,
 
7.     Postępowanie wieczystoksięgowe.

PRELEGENT:

Piotr Szczekala –  absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie pozytywnie zdając egzamin sędziowski. Orzeka w wydziale ksiąg wieczystych. Wieloletni wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunkach Zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu ksiąg wieczystych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie nieruchomości oraz w gospodarce nieruchomościami.

CZAS I MIEJSCE

 • 04.10.2018, godz. 9:00-16:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

CENA SZKOLENIA

Członkowie RSPON Lublin*  – 99 zł

Osoby niestowarzyszone* – 149 zł

W cenie:  bufet kawowy, materiały szkoleniowe, certyfikat

ZAPISY: http://rspon.lublin.pl/sklep/

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

ZAPRASZAMY!

 

15 września 2018 Kurs: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - X edycja

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program

Czas i miejsce:

15 – 16 września 2018, godz. 08:00 – 16:00

29 – 30 września 2018, godz. 08:00 – 16:00

13 – 14 października 2018, godz. 08:00 – 16:00

27 – 28 października 2018, godz. 08:00 – 16:00

17 – 18 listopada 2018, godz. 08:00 – 16:00 (egzamin)

 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

15 września 2018 Kurs: Zarządca nieruchomości - X edycja

Kurs „Zarządca Nieruchomości” – daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Zarządcy nieruchomości.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program kursu

Czas i miejsce:

15 – 16 września 2018, godz. 08:00 – 16:00

29 – 30 września 2018, godz. 08:00 – 16:00

13 – 14 października 2018, godz. 08:00 – 16:00

27 – 28 października 2018, godz. 08:00 – 16:00

17 – 18 listopada 2018, godz. 08:00 – 16:00 (egzamin)

 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 •  1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

14 września 2018 r. - 21 urodziny RSPON

Drogie Koleżanki i  Drodzy Koledzy!

Z okazji 21 urodzin Lubelskiego Stowarzyszenia RSPON pragniemy Was serdecznie zaprosić na imprezę plenerową, która odbędzie się w dniu 14.09.2018r od godziny 15.00 na terenie Aktywnego Miasteczka FUN SPORT nad Zalewem Zemborzyckim (od strony Mariny).
A w programie:
• Powitanie – każdy z uczestników otrzyma VOUCHER o wartości 1000zł
• Snack bar
• Rywalizacja sportowa. WYZWANIE. Po podziale na kilka drużyn nastąpi ich rejestracja, a
także rozdanie opasek identyfikacyjnych.
– zadania werbalne i niewerbalne
– zadania na orientację w terenie
– zadania myślenia twórczego
– zadania konstrukcyjne i zręcznościowe
• Rozdanie nagród dla zwycięskich drużyn
• Wieczorne ognisko z cateringiem
• Impreza taneczna przy muzyce puszczanej przez DJ
• Mecze Mega- piłkarzyków
• Strzelanie z łuku
• Gry i zabawy przy ognisku

ZAPISY: http://rspon.lublin.pl/produkt/14-wrzesnia-2018-urodziny/

Cena:

120zł dla Członków RSPON
150zł dla osób niezrzeszonych

Pamiętajcie, że jest to impreza plenerowa i proponujemy ubiór nieformalny 🙂 Czeka nas niezła zabawa, ale żeby humory były jeszcze lepsze przynieście ze sobą alkohole według uznania. My zapewniamy beczkę piwa 🙂

07 sierpnia 2018 Śniadanie Pośredników woj. lubelskiego

 

Grupa Networkingowa RSPON Lublin zaprasza wszystkie osoby pracujące na rynku woj. lubelskiego na śniadanie.

W jego ramach głównie porozmawiamy o tym co możemy zrobić, by wspólnie zarabiać więcej.

Gościem na śniadaniu będzie przedstawiciel portalu szybko.pl – portal pośredników z prezentacją  jego funkcjonalności takich jak: wirtualna wizyta, wycena nieruchomości, baza kupującego, MLS.

Czas i miejsce:

 • 07.08.2018, godz. 9:00-11:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva
  Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

CENA śniadania:

 • Każdy płaci za siebie indywidualnie wg zamówienia z karty

Dodaj wydarzenie do swojego kalendarza, kliknij:

Zapisy przez kliknięcie „zarejestruj się” na Facebook: <KLIKNIJ TUTAJ>

ZAPRASZAMY

16 czerwca 2018 Kurs: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - IX edycja

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program

Czas i miejsce:

16-17 czerwca 2018, godz. 08:00 – 16:00
30-1 czerwca/lipca 2018, godz. 08:00 – 16:00
14-15 lipca 2018, godz. 08:00 – 16:00
28-29 lipca 2018, godz. 08:00 – 16:00
11-12 sierpnia 2018, godz. 08:00 – 16:00 (egzamin)

 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

16 czerwca 2018 Kurs: Zarządca nieruchomości - IX edycja

Kurs „Zarządca Nieruchomości” – daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Zarządcy nieruchomości.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program kursu

Czas i miejsce:

16-17 czerwca 2018, godz. 08:00 – 16:00
30-1 czerwca/lipca 2018, godz. 08:00 – 16:00
14-15 lipca 2018, godz. 08:00 – 16:00
28-29 lipca 2018, godz. 08:00 – 16:00
11-12 sierpnia 2018, godz. 08:00 – 16:00 (egzamin)

 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 •  1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

14 czerwca 2018 Krzysztof Rzepkowski – negocjacje bez przeciągania liny

 

KOGO ZAPRASZAMY?

Zapraszamy wszystkich Właścicieli biur nieruchomości, Pośredników, Agentów, Zarządców nieruchomości, inwestorów w nieruchomości, osoby interesujące się nieruchomościami.

W powszechnym mniemaniu negocjacje to trudna i emocjonująca rozmowa o cenie, która przypomina przeciąganie liny: każdy z całych sił ciągnie w swoją stronę. Takie siłowe negocjacje, w których obie strony prężą muskuły, najczęściej kończą się jednak fiaskiem. Bo albo lina pęka i wszyscy się przewracają – czyli skłócone strony rozchodzą się z zachowaniem wzajemnych urazów – albo też ktoś kogoś w końcu przeciągnie i powali na ziemię. Tyle że ten pokonany najczęściej nie chce swojej porażki pokwitować u notariusza.

W swej pracy pośrednika widziałem niejedną transakcję, która rozbijała się o tysiąc złotych, mimo że wartość nieruchomości sięgała nawet pół miliona. Pamiętam umowę, podczas której klienci wyszli z kancelarii, bo właściciele nie chcieli zostawić w mieszkaniu dziesięcioletniej pralki. I sytuację, gdy właściciele zrezygnowali ze sprzedaży, bo kupujący nazwali ich antyki starymi gratami. Ale prowadziłem też dziesiątki rozmów negocjacyjnych, które mimo początkowej różnicy, sięgającej nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, kończyły się porozumieniem i serdecznym uściskiem dłoni. A po wyjściu od notariusza – wspólnym obiadem przy lampce szampana.
Zapraszam na całodniowe szkolenie poświęcone innemu modelowi negocjacji – bez przeciągania liny, negatywnych emocji i słownej szermierki.

W trakcie szkolenia:

 • zdefiniujemy rolę pośrednika w procesie sprzedaży jako doradcy, który rozumie punkt widzenia i racje każdej ze stron, oraz mediatora, który kontroluje cały proces sprzedaży i potrafi wypracować trwałe i satysfakcjonujące rozwiązania;
 • poznamy podstawowe założenia modelu „Buty klienta”;
 • zrozumiemy różnicę między negocjacjami wokół stanowisk a negocjacjami wokół meritum: poznamy wady i zalety każdego modelu;
 • wspólnie przejdziemy krok po kroku przez wszystkie fazy negocjacji: od pierwszego kontaktu z właścicielem po podpisanie umowy rezerwacyjnej;
 • wpracujemy narzędzia pozwalające zbadać możliwości negocjacyjne każdej ze stron – tzw. granicę bólu;
 • nauczymy się przygotować grunt pod spotkanie negocjacyjne;
 • poznamy trzy narzędzia negocjacyjne, dzięki którym rozmowa o warunkach transakcji nie będzie stresującą przepychanką;
 • przeprowadzimy symulację spotkania negocjacyjnego prowadzącego do trwałego
  rozwiązania win – win.

Do zobaczenia!

PRELEGENT:

Krzysztof Rzepkowski, Trener sprzedaży

Szkoleniowiec, trener, menedżer i mówca z piętnastoletnim stażem jako wykładowca akademicki i wieloletnim doświadczeniem w
sprzedaży; autor bloga sprzedażowego na Facebooku „Buty Klienta” oraz prelegent podczas polskiej edycji TEDx. Codzienną porcję energii czerpie z rozwoju i sukcesów ludzi, z którymi współpracuje, dlatego sala szkoleniowa to miejsce, w którym spełnia się bez reszty. Wierząc w nieograniczony potencjał każdego, jest niestrudzonym łowcą wymówek i tropicielem fałszywych przekonań, które podcinają skrzydła w drodze do gwiazd (i dużych pieniędzy…). Obecnie związany z Sandler Polska jako konsultant i szkoleniowiec oraz z Lloyd Group jako menedżer i trener sprzedaży.

CZAS I MIEJSCE

CENA SZKOLENIA

do 30.04.2018 – 249 zł
do 14.05.2018 – 299 zł
do 13.06.2018 – 329 zł

Liczy się data wpływu środków na konto RSPON Lublin

W cenie:  bufet kawowy, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat

ZAPISY: http://rspon.lublin.pl/sklep/

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
do 30.04.2018 – zwrot wpłaty w wys. 100 %,
do 14.05.2018 – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
do 13.06.2018 – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

9 maja 2018 Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji w działalności pośredników i zarządców nieruchomości. Sposoby ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

 

KOGO ZAPRASZAMY?

Zapraszamy wszystkich właścicieli biur nieruchomości, Pośredników, Agentów, Zarządców nieruchomości, inwestorów w nieruchomości, osoby interesujące się obrotem nieruchomościami.

Program szkolenia:

 1. Wstęp

1.1. Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości

1.2. Specyfika branży, informacje wymagające szczególnej ochrony

1.3. Wpływ deregulacji na obraz sektora pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami

1.4. Nieuczciwe praktyki rynkowe w pośrednictwie i zarządzaniu nieruchomościami. Przykłady naruszeń.

 1. Konkurencja – pojęcie i przesłanki odpowiedzialności.

2.1. Zakres zastosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

2.2. Konkurencja w świetle orzecznictwa sądowego.

2.3. Podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

 1. Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji

3.1. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa.

3.2. Rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa

3.3. Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji

3.4. Tajemnica przedsiębiorstwa a patent i inne prawa własności intelektualnej

3.5. Sposoby zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

3.6. Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa

3.7. Ustawowe i umowne zakazy konkurencji.

 1. Pracownik twoim konkurentem.

4.1.Obowiązki pracowników wynikające z zawarcie umowy o pracę

4.2.Obowiązek zachowania informacji w poufności.

4.3. Konsekwencje naruszenia obowiązku zachowania poufności.

4.4. Czyny nieuczciwej konkurencji popełniane przez pracowników.

 1. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i naruszenie zakazu konkurencji.
 2. Umowa o zachowaniu poufności (NDA) i Umowa o zakazie konkurencji

6.1.Redagowanie klauzul umownych.

6.2.Najczęstsze błędy w umowach o zachowaniu poufności.

6.3.Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

 1. Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (case studies).

7.1.Stosowanie stawki 0 % i cen dumpingowych. Pośrednictwo za 1 PLN. Działanie „bez umowy”.

7.2.Nakłanianie do rozwiązania umowy.

7.3.Pomawianie firmy.

7.4.Kopiowanie zdjęć.

7.5.Kopiowanie opisów nieruchomości. Skuteczność zamieszczania not copyright.

7.6.„Podkupienie” pracownika.

7.7. Prawa autorskie do projektów budowlanych i projektów wnętrz. Layout, home staging.

8. Umowy o przeniesienie praw autorskich. Logotypy, nazwy, teksty.

PRELEGENT:

Elżbieta Liberda Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości. Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości Lex Perfecta. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych. Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i wynajmu. Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych. Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję V-ce Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wykładowca i egzaminator instytucji szkoleniowych, prelegent szkoleń. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości. Laureatka konkursu Wolters Kluwer i Gazety Prawnej – dla najlepiej rokujących młodych prawników – Rising Star. Prowadzi bloga – www.elzbietaliberda.pl – o prawie i nieruchomościach – bez znieczulenia.

CZAS I MIEJSCE

 • 9.05.2018, godz. 9:00-14:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

CENA SZKOLENIA

Członkowie RSPON Lublin*

do 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – 100 zł
8-14 dni przed szkoleniem – 150 zł
1-7 dni przed szkoleniem – 200 zł

Osoby niestowarzyszone*

do 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – 150 zł
8-14 dni przed szkoleniem – 200 zł
1-7 dni przed szkoleniem – 250 zł

*Osoby, które zapisały się na szkolnie podczas ostatniego szkolenia w dniu 16 stycznia 2018 otrzymują rabat w wysokości 50 zł.

W cenie:  bufet kawowy, materiały szkoleniowe, ceftyfikat

ZAPISY: http://rspon.lublin.pl/sklep/

W cenie:  bufet kawowy, materiały szkoleniowe

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia. 

ZAPRASZAMY

27 kwietnia 2018 Ochrona danych osobowych po zmianach RODO dla biur nieruchomości

 

KOGO ZAPRASZAMY?

Zapraszamy wszystkich Właścicieli biur nieruchomości, Pośredników, Agentów nieruchomości

PRELEGENT:

Rafał Szczeponek

Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. W ramach projektu Szkola.Nieruchomosc.Pl wykłada na kursach licencyjnych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych). Nagrodzony brązowym medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości. Słuchacz studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia prowadzone we współpracy z  Generalnym  Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem  Ochrony Informacji Niejawnych), członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Publikuje w branżowych wydawnictwach. Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej.

Program szkolenia

 1. Dane osobowe – co to jest? Dlaczego je chronimy?
 • Pojęcie i kategorie danych osobowych
 • Krótka historia – skąd pomysł na ochronę danych osobowych?
 • Rozwój ochrony i porównanie rozwiązań (na przykładzie Polski, UE i świata)
 1. RODO – rewolucja czy ewolucja? Szansa czy zbyteczne utrudnianie prowadzenia firmy?
 • RODO a ustawodawstwo polskie (bezpośrednie stosowanie)
 • Dlaczego rozporządzenie a nie dyrektywa?
 • Jednolite zasady ochrony w całej UE (i nie tylko)
 • RODO – podstawowe założenia (zmiana podejścia do ochrony danych):

– Zasada rozliczalności

– Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)

– Domyślna ochrona danych (privacy by default)

– Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)

 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:

– Prawo dostępu

– Prawo do sprostowania

– Prawo sprzeciwu

– Prawo do zapomnienia

– Prawo do przenoszenia danych

 • Pseudonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania
 • Administrator, Procesor, Inspektor ochrony Danych, Odbiorcy Danych
 1. Porównanie obecnych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. z RODO (tabela zmian)
 • Rola i założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Nowy organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Kontrole
 • Kary i ich nakładanie
 • Nowy rodzaj powództwa cywilnego – powtórka z rozrywki?
 1. Jak wdrożyć RODO w biurach nieruchomości? Omówienie procedur i dokumentacji zgodnych z RODO (sformatowanych pod firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), czyli m.in. jak po 25 maja 2018 r. przetwarzać dane zgodnie z prawem, jak podpisywać umowy pośrednictwa, jak przygotować się na nowe żądania klientów, jak uniknąć kar, jak zabezpieczać dane osobowe w firmie.
 • Etapy wdrożenia RODO
 • Audyt wewnętrzny
 • Szacowanie ryzyka
 • Zabezpieczenie danych w firmie (zasada czystego biurka, czystego ekranu, polityka kluczy, zmiana haseł, zabezpieczenie komputerów i smatfonów, kopie zapasowe, itd.)
 • Polityka przetwarzania danych
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Przykładowe klauzule informacyjne i przykładowe klauzule zgód dla biur nieruchomości
 • Rejestry: upoważnień, naruszeń
 • Polityka retencji danych
 • Procedury (m.in. reagowania na naruszenie, przekazania danych, odpowiedzi na sprzeciw, odpowiedzi na żądanie dostępu)
 • Umowa powierzenia – współpraca z dostawcami oprogramowania (np. CRM-y dla biur nieruchomości), hosting, przechowywanie danych w chmurze, współpraca między pośrednikami, sieci MLS, sieci franczyzowe

CZAS I MIEJSCE

 • 27.04.2018, godz. 10:00-17:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

CENA SZKOLENIA

do 15.04.2018 – 249 zł
do 26.04.2018 – 299 zł

Liczy się data wpływu środków na konto RSPON Lublin

W cenie:  bufet kawowy, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat

ZAPISY: http://rspon.lublin.pl/sklep/

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
do 15.04.2018 – zwrot wpłaty w wys. 100 %,
do 26.04.2018 – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia. 

 

24 marca 2018 Kurs: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - VIII edycja

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program

Czas i miejsce:

24 – 25 marca 2018, godz. 08:00 – 16:00
7 – 8 kwietnia 2018, godz. 08:00 – 16:00
21 – 22 kwietnia 2018, godz. 08:00 – 16:00
5 – 6 maja 2018, godz. 08:00 – 16:00
19 – 20 maja 2018, godz. 08:00 – 16:00 (egzamin)

 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

24 marca 2018 Kurs: Zarządca nieruchomości - VIII edycja

Kurs „Zarządca Nieruchomości” – daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Zarządcy nieruchomości.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program kursu

Czas i miejsce:

24 – 25 marca 2018, godz. 08:00 – 16:00
7 – 8 kwietnia 2018, godz. 08:00 – 16:00
21 – 22 kwietnia 2018, godz. 08:00 – 16:00
5 – 6 maja 2018, godz. 08:00 – 16:00
19 – 20 maja 2018, godz. 08:00 – 16:00 (egzamin)

 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 •  1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

 

20 lutego 2018 Ask & Sell Jak skutecznie zadawać pytania, by sprzedawać więcej

 

 

KOGO ZAPRASZAMY?

Zapraszamy wszystkich właścicieli biur nieruchomości, Pośredników, Agentów, Zarządców nieruchomości, inwestorów w nieruchomości, osoby interesujące się obrotem nieruchomościami.

Część I. Pytania

Wielu sprzedawców i pośredników wierzy, że im więcej powie o swoich produktach, tym szanse na ich sprzedaż rosną. Odpowiadają więc na wszystkie zadane pytania i nawijają klientowi makaron na uszy, podkreślając zalety i ukrywając wady. W rezultacie udzielają darmowego consultingu, który nie prowadzi do sprzedaży: klient wypytuje o wszystko, po czym wypowiada święte słowa „To my się musimy zastanowić” i przepada jak kamień w wodę.

Jak to zmienić? Przejmując całkowitą kontrolę nad spotkaniem, a to można osiągnąć tylko w jeden sposób: dzięki sztuce zadawania pytań i umiejętnym odbijaniu pytań rozmówcy.

Zapraszam na szkolenie, podczas którego nauczymy się:

 • jak dzięki zadawaniu pytań zarządzać spotkaniem z klientem, by do końca sprawować kontrolę nad jego przebiegiem;
 • jak skutecznie i sprawnie przeprowadzić analizę potrzeb, by nie strzelać ślepakami i nie tracić czasu na pokazywanie dziesiątek mieszkań, które nie spełniają oczekiwań klienta;
 • jak i kiedy pogłębiać wypowiedzi klienta;
 • w jaki sposób przeprowadzić kwalifikację klienta, by już na pierwszym spotkaniu wyeliminować tzw. turystów mieszkaniowych.

Część II. Obiekcje

Nieodłącznym elementem procesu sprzedaży są obiekcje klientów. Niektóre z nich są faktycznymi wątpliwościami co do oferowanego produktu, inne – próbą negocjacji ceny, jeszcze inne – nieco kulawą formą wyrażenia myśli „Nie podoba mi się, nie kupuję”. Sprzedawcy często nie zadają sobie trudu, by dojść do prawdziwych intencji klienta i odkryć faktyczny charakter obiekcji, tylko szybko sięgają po szabelkę swoich argumentów i zaczynają nią wymachiwać, by przekonać klienta, że białe jednak jest czarne a czarne jest białe. Rezultat tego typu potyczki jest zazwyczaj jeden: nie dochodzi do transakcji, a strony mają przeświadczenie, że rozmówca zupełnie ich nie rozumie.

Podczas szkolenia dowiemy się jak wykorzystać umiejętność zadawania pytań, by:

 • rozpoznać intencje klienta;
 • odczytywać zgłaszane przez niego obiekcje;
 • uporać się z każdą obiekcją klienta, bez stresu i przeciągania liny; zmienić jego nastawienie do mieszkania i zwiększyć szanse sprzedażowe.

PRELEGENT:

Krzysztof Rzepkowski, Trener sprzedaży

Menedżer, trener i szkoleniowiec z piętnastoletnim stażem jako wykładowca akademicki i wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży. Autor bloga na Facebooku „Buty Klienta”. Codzienną porcję energii czerpie z rozwoju i sukcesów ludzi, z którymi współpracuje, dlatego sala szkoleniowa to miejsce, w którym spełnia się bez reszty. Wierząc w nieograniczony potencjał każdego, jest niestrudzonym łowcą wymówek i tropicielem fałszywych przekonań, które podcinają skrzydła w drodze do gwiazd. Od 6 lat związany z Lloyd Properties jako szkoleniowiec, doradca ds. nieruchomości, menedżer i trener sprzedaży.

CZAS I MIEJSCE

 • 20.02.2018, godz. 10:00-17:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

CENA SZKOLENIA

do 10.02.2018 – 249 zł
do 15.02.2018 – 299 zł
do 19.02.2018 – 329 zł

Liczy się data wpływu środków na konto RSPON Lublin

W cenie:  bufet kawowy, materiały szkoleniowe

ZAPISY: http://rspon.lublin.pl/sklep/

W cenie:  bufet kawowy, materiały szkoleniowe

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
do 10.02.2018 – zwrot wpłaty w wys. 100 %,
do 15.02.2018 – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
do 19.02.2018 – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia, jeśli nie będzie zapisanych minimum 25 osób. 

ZAPRASZAMY

 

16 stycznia 2018 Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ważne zmiany w prawie dotyczące pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami

 

 

KOGO ZAPRASZAMY?

Zapraszamy wszystkich właścicieli biur nieruchomości, Pośredników, Agentów, Zarządców nieruchomości, inwestorów w nieruchomości, osoby interesujące się obrotem nieruchomościami.

PROGRAM:

1. Kogo dotyczą zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczący pośredników i zarządców?

2. Definicja pośrednika i zarządcy nieruchomości wykonujących czynności zawodowe.

3. Nowe prawa i obowiązki dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

4. Obowiązek przedstawienia dokumentów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością zawodową.

5. Nowe zasady dostępu do urzędowych rejestrów dla pośredników i zarządców.

6. Zmiany w umowach pośrednictwa i umowach o zarządzanie związane z nowelizacją ustawy.

7. Kary za naruszenie nowych przepisów związanych z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą przez pośredników i zarządców nieruchomości.

8. Zbywaniem nieruchomości publicznych bez przetargu na rzecz dzierżawcy, użytkowników i ich następców prawnych oraz zmiany w zakresie umów o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

9. Zmiany jakie należy wprowadzić w umowach pośrednictwa i zarządzania.

PRELEGENT:

Elżbieta Liberda Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości. Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości Lex Perfecta. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych. Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i wynajmu. Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych. Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję V-ce Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wykładowca i egzaminator instytucji szkoleniowych, prelegent szkoleń. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości. Laureatka konkursu Wolters Kluwer i Gazety Prawnej – dla najlepiej rokujących młodych prawników – Rising Star. Prowadzi bloga – www.elzbietaliberda.pl – o prawie i nieruchomościach – bez znieczulenia.

CZAS I MIEJSCE

 • 16.01.2018, godz. 9:00-14:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

CENA SZKOLENIA

100 zł członkowie RSPON Lublin
150 zł osoby niestowarzyszone

W cenie:  bufet kawowy, materiały szkoleniowe

Dodaj wydarzenie do swojego kalendarza, kliknij:

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia. 

ZAPRASZAMY

15 grudnia 2017, godz. 18:00 Spotkanie Wigilijne

advent

W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd RSPON Lublin ma zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie Wigilijne.

Zgromadźmy się na wspólnym kolędowaniu przy regionalnych potrawach wigilijnych w gronie Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Czas i miejsce:

 • 15 grudnia 2017, godz. 18:00
 • Gastrobar Heban
 • Fryderyka Chopina 4A, 20-400 Lublin (pokaż na mapie)

Koszt:

 • Członkowie Stowarzyszenia – bezpłatnie
 • Pozostałe osoby – 80 zł brutto
27 listopada 2017 Spotkanie pośredników - Kupujący nam płaci

Zapraszamy na kolejne spotkanie Pośredników na którym chcemy porozmawiać o tym jak pracować z Klientem Kupującym, by płacił nam wynagrodzenie.

Czas i miejsce:

 • 27 listopada godz. 16:00-22:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

Gość specjalny:

Maciej Szymanek, rocznik 82, z branżą nieruchomości związany od 2011 roku. Kilka lat w firmie Home Broker, jako doradca i mentor. Założyciel i współwłaściciel agencji Szymanek Nieruchomości od roku 2015. Blisko 300 sprzedanych nieruchomości przez 6 lat oraz setki szczęśliwych i wracających Klientów. Pośrednik z wizją, chcący zmienić oblicze rynku i współpracy między agencjami.

O czym porozmawiamy?

– o procesie obsługi Klienta kupującego, od pierwszego kontaktu, poprzez podpisanie umowy i kwestie związane z wynagrodzeniem za pośrednictwo,

– dlaczego Kupujący ZAWSZE płaci za moje usługi i nigdy nie zrobiłem od tego odstępstwa.

Porozmawiamy też o tym, kim jest w rzeczywistości Pośrednik i jakie korzyści ze współpracy z nim ma Klient poszukujący nieruchomości. Na koniec kilka chwil o relacjach i o tym jak zamknąć sprzedaż w ciągu jednego dnia.

Koszt spotkania:

50 zł w tym przekąska i napoje

Dodatkowo jak zawsze Locomotiva na nasze spotkania przygotowała dla nas zniżki na zamówienia w barze.

Ilość dostępnych miejsc: 50 – zapisz się już teraz, nie odkładaj tego na poźniej.

UWAGA,
na ostatnim spotkaniu wprowadziliśmy taką zasadę:
Każdy z zapisujących się na spotkanie inspiruje nim i zabiera conajmniej jedną osobę z branży.
Kogo zabierzesz? Już wiesz?
Wyślij zaproszenie do tych osób, lub zapisz je już teraz.
Koniec zapisów w chwili przekroczenia limitu 50 osób, o czym poinformujemy w opisie tego wydarzenia.

ZAPRASZAMY

 

18 listopad 2017 Kurs: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - VII edycja

 

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program

Czas i miejsce:

 • 18-19 listopada, godz. 08:00-16:00
 • 25-26 listopada 2017, godz. 08:00-16:00
 • 2 – 3 grudnia 2017, godz. 08:00-16:00
 • 9-10 grudnia 2017, godz. 08:00-16:00
 • 16-17 grudnia 2017, godz. 08:00-16:00 (egzamin)
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 190 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

18 listopad 2017 Kurs: Zarządca nieruchomości - VII edycja

Kurs „Zarządca Nieruchomości” – daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Zarządcy nieruchomości.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program kursu

Czas i miejsce:

  • 18-19 listopada, godz. 08:00-16:00
  • 25-26 listopada 2017, godz. 08:00-16:00
  • 2 – 3 grudnia 2017, godz. 08:00-16:00
  • 9-10 grudnia 2017, godz. 08:00-16:00
  • 16-17 grudnia 2017, godz. 08:00-16:00 (egzamin)
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 190 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

30 września 2017 Kurs: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - VI edycja

 

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program

Czas i miejsce:

 • 30 września – 01 października 2017, godz. 10:00-16:00
 • 14 – 15 października 2017, godz. 10:00-16:00
 • 28 – 29 października 2017, godz. 10:00-16:00
 • 18 – 19 listopada 2017, godz. 10:00-16:00
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 190 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN

2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych

3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

30 września 2017 Kurs: Zarządca nieruchomości - VI edycja

 

Kurs „Zarządca Nieruchomości” – daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Zarządcy nieruchomości.

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Szczegółowy program kursu

Czas i miejsce:

  • 30 września – 01 października 2017, godz. 10:00-16:00
  • 14 – 15 października 2017, godz. 10:00-16:00
  • 28 – 29 października 2017, godz. 10:00-16:00
  • 18 – 19 listopada 2017, godz. 10:00-16:00
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 190 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie licencji PFRN

2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych

3. kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

ZAPRASZAMY

 

19 września 2017 Śniadanie Pośredników z SWO Lublin

 

Grupa Networkingowa RSPON Lublin zaprasza osoby tworzące SWO Lublin na śniadanie. W jego ramach porozmawiamy o tym co do tej pory udało nam się wspólnie osiągnąć i co chcemy zrobić, żeby rozwijać się.

Czas i miejsce:

 • 19.09.2017, godz. 8:30-11:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva
  Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

CENA śniadania:

 • Każdy płaci za siebie indywidualnie wg zamówienia z karty

Dodaj wydarzenie do swojego kalendarza, kliknij:


ZAPRASZAMY

 

07 września 2017 Spotkanie pośredników - Kupujący nam płaci

Zapraszamy na kolejne spotkanie Pośredników na którym chcemy porozmawiać o tym jak pracować z Klientem Kupującym, by płacił nam wynagrodzenie.

BRAK WOLNYCH MIEJSC. PROSIMY O NIEZAPISYWANIE SIĘ JUŻ NA TO WYDARZENIE.

ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ RSPON LUBLIN.

Czas i miejsce:

 • 07 września godz. 16:00-22:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

Gość specjalny:

Maciej Szymanek, rocznik 82, z branżą nieruchomości związany od 2011 roku. Kilka lat w firmie Home Broker, jako doradca i mentor. Założyciel i współwłaściciel agencji Szymanek Nieruchomości od roku 2015. Blisko 300 sprzedanych nieruchomości przez 6 lat oraz setki szczęśliwych i wracających Klientów. Pośrednik z wizją, chcący zmienić oblicze rynku i współpracy między agencjami.

O czym porozmawiamy?

– o procesie obsługi Klienta kupującego, od pierwszego kontaktu, poprzez podpisanie umowy i kwestie związane z wynagrodzeniem za pośrednictwo,

– dlaczego Kupujący ZAWSZE płaci za moje usługi i nigdy nie zrobiłem od tego odstępstwa.

Porozmawiamy też o tym, kim jest w rzeczywistości Pośrednik i jakie korzyści ze współpracy z nim ma Klient poszukujący nieruchomości. Na koniec kilka chwil o relacjach i o tym jak zamknąć sprzedaż w ciągu jednego dnia.

Koszt spotkania:

30 zł w tym przekąska i napoje (płatność przy wejściu)

Dodatkowo jak zawsze Locomotiva na nasze spotkania przygotowała dla nas zniżki na zamówienia w barze.

Ilość dostępnych miejsc: 50 – zapisz się już teraz, nie odkładaj tego na poźniej.

UWAGA,
na ostatnim spotkaniu wprowadziliśmy taką zasadę:
Każdy z zapisujących się na spotkanie inspiruje nim i zabiera conajmniej jedną osobę z branży.
Kogo zabierzesz? Już wiesz?
Wyślij zaproszenie do tych osób, lub zapisz je już teraz.
Koniec zapisów to 05.09.2017 lub w chwili przekroczenia limitu 50 osób, o czym poinformujemy w opisie tego wydarzenia.

ZAPRASZAMY

 

28 czerwca 2017 Obowiązkowe spotkanie grupy Lublin Wymiana Ofert Nieruchomości

CO TO ZA SPOTKANIE?
Największe w Lublinie spotkanie wszystkich pośredników i agentów lubelskich biur nieruchomości.
KTO BĘDZIE NA SPOTKANIU?
Zapraszamy na spotkanie wszystkich pracujących na rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z terenu Lublina i okolic.
DLACZEGO MAM PRZYJŚĆ?
Na naszym rynku jest coraz więcej nowych osób, chcemy się poznać, by łatwiej było nam współpracować, więcej zarabiać i rozwijać swoje kompetencje.
ILE CZASU MAM ZAREZERWOWAĆ?
To zależy od nas samych, nie krócej niż 1,5 godziny
Po oficjalnej części chcemy się integrować w kuluarach.
CZY TO MNIE COŚ KOSZTUJE?
10 zł członek RSPON Lublin
15 zł osoba niestowarzyszona w RSPON Lublin

Czas i miejsce:

 • 28 czerwca 2017, godz. 18.00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28c, 20-400 Lublin

WSTĘP :

 • 10 zł dla członków RSPON Lublin (płatne gotówką przy wejściu)
 • 15 zł dla osób niestowarzyszonych (płatne gotówką przy wejściu)

Mamy tylko 70 miejsc.

 

22 czerwca 2017 Wycena nieruchomości

 

Wycena nieruchomości.

Będziemy mówić o takich tematach jak:

 1. Podstawy prawne wyceny nieruchomości
 2. Standardy rzeczoznawców majątkowych
 3. Metody wyceny nieruchomości
 4. Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym
 5. Wycena nieruchomości w podejściu kosztowym
 6. Wycena nieruchomości w podejściu odtworzeniowym
 7. Wycena innych praw majątkowych
 8. Wycena na potrzeby sądów
 9. Przykłady wycen

Czas i miejsce:

 • 22.06.2017, godz. 10:00-15:00

Wykładowca:

 • Andrzej Schein – mgr inżynier, właściciel Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego, Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Mechanicznego Technologicznego, posiada Licencję Komisji Nadzoru Finansowego, Uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 4917. Jest biegłym sądowy w zakresie szacowania nieruchomości, Członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych PFVA, Audytorem energetycznym w zakresie sporządzania charakterystyk energetycznych i wydawania świadectw energetycznych dla budynków nr 1646/2010.

CENA warsztatów:

 • 100 zł członkowie RSPON Lublin
 • 150 zł osoby niestowarzyszone
 • 1000 zł całe biuro (do 8 osób)
20 czerwca 2017 Walne Zgromadzenie RSPON

W imieniu Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie, informujemy,

że 20 czerwca 2017 r. o godz. 17:30 w OTO IVO, Rynek 12, 20-111 Lublin odbędzie się Walne Zebranie Członków RSPON Lublin.
Na spotkaniu zostaną poruszone takie tematy jak:
1. Podsumowanie finansów 2016-2017
2. Propozycje zmian w statucie Stowarzyszenia
3. Konsolidacja środowiska lubelskich biur
4. Zaplanowanie terminów i ułożenie planów szkoleń od września 2017 do czerwca 2018 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie

Nieruchomościami w Lublinie”

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSPON w Lublinie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

7. Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawozdanie Komisji Informatycznej.

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Czas i miejsce:

 

26 maja 2017 Bal Pośredników w obrocie nieruchomościami

-563DNI 00GODZIN -26MINUT -56SEKUND

W tym roku Regionalne Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie obchodzi okrągłą rocznicę działalności.

Z tej okazji Zarząd RSPON Lublin organizuje specjalne wydarzenie – Bal z okazji 20-lecia Stowarzyszenia.

To dobra okazja do podsumowań i planów na przyszłość. Jednocześnie także będzie to integracja środowiska ogólnopolskiego, wymiana doświadczeń ludzi z branży nieruchomości oraz omówienie współpracy w ramach Systemu Wymiany Ofert. Będziemy chcieli również przybliżyć standardy pracy na rynku lubelskim.

Termin: 26 maja 2017 r.

Lokalizacja: Restauracja Etiuda Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze ul. Nałęczowska, Szerokie 123, 20-050 Lublin

Start: godz. 18:00

Szczegółowe informacje: <KLIKNIJ>

Ilość miejsc jest ograniczona.

ZAPRASZAMY

 

13 maja 2017 Kurs: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - V edycja

-579dni 00godzin -25minut -56sekund

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Szczegółowy program

Czas i miejsce:

 • 13 – 14 maja 2017, godz. 10:00-16:00
 • 27 – 28 maja 2017, godz. 10:00-16:00
 • 10 – 11 czerwca 2017, godz. 10:00-16:00
 • 24 – 25 czerwca 2017, godz. 10:00-16:00
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

ZAPRASZAMY

 

13 maja 2017 Kurs: Zarządca nieruchomości - V edycja

-579dni 00godzin -25minut -56sekund

Kurs „Zarządca Nieruchomości” – daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Zarządcy nieruchomości.

Szczegółowy program kursu

 • Czas i miejsce:
 • 13 – 14 maja 2017, godz. 10:00-16:00
 • 27 – 28 maja 2017, godz. 10:00-16:00
 • 10 – 11 czerwca 2017, godz. 10:00-16:00
 • 24 – 25 czerwca 2017, godz. 10:00-16:00
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

ZAPRASZAMY

 

 

27 kwietnia 2017 Jak profesjonalnie przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży nieruchomości

Zapraszamy na szkolenie: Jak profesjonalnie przeprowadzić transakcję  kupna-sprzedaży nieruchomości.

Będziemy mówić o takich tematach jak:

1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po deregulacji.

2. Umowa pośrednictwa.

3. Aspekty prawne w obrocie nieruchomościami.

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – na co pośrednik powinien zwrócić uwagę przy przyjmowaniu

oferty działki gruntu do sprzedaży.

5. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej- co nie powinno umknąć uwadze pośrednika.

6. Sprzedaż nieruchomości budynkowej, np. komercyjnej- ważne informacje dla kupującego (m.in.).

7. Sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny, użytkowy, w tym garaż stanowiący część budynku o ile lokal

ten stanowi odrębną własność.

8. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

9. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami.

10. Archiwizacja dokumentów: umów pośrednictwa, zrealizowanych transakcji, faktur.


Czas i miejsce:

 • 27.04.2017, godz. 10:00-17:00
 • Hotel i Restauracja „Na Rogatce”,
  ul. Sielankowa 1, 20-802 Lublin, Zobacz na mapie

Szczegółowy program szkolenia

Wykładowca:

 • Marek Kloc – Praktyk biznesu, kreatywny inwestor w nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami (nr licencji zawodowej 17766), Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie, twórca, kreator nowoczesnego Biura Nieruchomości Mark Property, członek IPP Mediterranean Property – Międzynarodowego Stowarzyszenia Pośredników. Rynek nieruchomości nie ma przed nim tajemnic dzięki temu, że od lat zdobywa doświadczenie zawodowe. Od ponad 16 lat pracuje z Klientami. Pierwsze kroki na rynku stawiał jako Specjalista do Spraw Obsługi Klientów w Orange. Nieposkromiona ambicja i chęć rozwoju przyczyniły się do podjęcia decyzji o założeniu własnego biznesu – produkcji mebli na wymiar MebloCenter. Od września 2014 prowadzi Agencję Sprawdzonych Nieruchomości Mark Property, która w chwili obecnej jest jednym z największych i najprężniej rozwijających się biur nieruchomości w Lublinie. W koszyku sprzedażowym ma nieruchomości na ponad 1 mld zł. Dodatkowo kreatywnie inwestuje w nieruchomości, wykorzystując dźwignię finansową.

CENA warsztatów:

 • 100 zł członkowie RSPON Lublin
 • 150 zł osoby niestowarzyszone
 • 1000 zł całe biuro (do 8 osób)

Ilość miejsc jest ograniczona.

Po szkoleniu zapraszamy na networking.

ZAPRASZAMY

 

07 marca 2017 Kupujący na wyłączność

joanna_lebiedz

Zapraszamy na spotkanie, gdzie dowiesz się jak pracować z Klientem kupującym na wyłączność.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rodzaje współpracy z klientami (praca z klientem podażowym, praca z klientem popytowym, praca dla obu stron).

2. Warianty pracy dla popytu – umowy na wyłączność i umowy zwykłe.

3. Różnice, korzyści i ciemne strony poszczególnych wariantów.

4. Statystyki biura. Ilu kupujących obsługujesz w ciągu roku. Ilu obsługuje je Twoje biuro

5. Co dalej z twoją bazą kupujących. Czy w twoim modelu przewidziana jest systematyczna praca z popytem.

6. Pracujesz z podażą, ale też obsługujesz popyt. Czy coś z tym robisz?

7. Statystyka raz jeszcze. Ile strat generuje pozostawienie „gorących” klientów popytowych innym biurom?

8. Umowa z kupującym na wyłączność jest możliwa.

9. Rozmowa, rozpoznanie potrzeb. To robisz z podażą czemu nie robisz tego z popytem?

10. Rodzaje współpracy z klientem, popytowym na umowie wyłącznej: termin, wybór formuły współpracy.

11. Warianty gratyfikacji pośrednika: stałe, procentowe, success fee, inne.

12. Do dzieła!

Prelegent:

 • Joanna Lebiedź, Pośrednik z państwową licencją w zawodzie od ponad ćwierćwiecza.

Na koncie ma tysiące zrealizowanych transakcji w obrocie nieruchomościami i tyle samo zadowolonych klientów.

Od kilkunastu lat dzieli się swoim doświadczeniem z adeptami do zawodu, jest autorem i trenerem warsztatów, wykładów i paneli organizowanych przez lokalne stowarzyszenia, firmy, oraz sieci franczyzowe. Wykładowca na uczelniach wyższych na kierunkach pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie.

Prelegent na branżowych konferencjach, oraz regularnie podczas ogólnopolskich edycji Recamp. Były rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Laureat prestiżowej nagrody Kazimierza wręczanej osobom i organizacjom zasłużonym dla rynku nieruchomości w Polsce. Autor wielu publikacji prasowych cyklicznie ukazujących się w mass mediach, prasie, oraz TV i w radio.

Czas i miejsce:

 • 07 marca 2017, godz. 12:00 – 16:00

CENA warsztatów:

 • 100 zł członkowie RSPON Lublin
 • 150 zł osoby niestowarzyszone
 • 1000 zł całe biuro (do 8 osób)

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

07 marca 2017 Śniadanie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami #1

 

Grupa Networkingowa RSPON Lublin zaprasza na branżowe śniadanie networkingowe połączone z Case study pośrednika – Developerka.
Przyjadą do nas przedstawiciele WSPON, opowiedzą o współpracy na Mazowszu i ponadregionalnej współpracy pomiędzy pośrednikami.

W ramach spotkania skupimy się na problematyce obsługi mieszkań z rynku pierwotnego. Usłyszymy jak w Warszawie biura nieruchomości współpracują ze sobą, z developerami i jak to można wykorzystać na naszym lokalnym rynku. Nawiążemy nowe relacje biznesowe, które zaowocują wspólnymi transakcjami.

Czas i miejsce:

 • 07.03.2017, godz. 9:30-12:00

Goście:

 • Monika Wiśniewska
 • Monika Stanik
 • Piotr Turalski
 • Tomasz Branecki
 • Łukasz Gilis

CENA śniadania:

 • 30 zł/osoba
 • Śniadanie będzie w formie szwedzkiego stołu.
 • Płatność przyjmujemy przelewem na konto RSPON.
 • Za to wydarzenie nie wystawiamy rachunków.
 • Gdyby ktoś nie pojawił się na śniadaniu, pobrana opłata nie podlega zwrotowi.
 • Możliwe jest w takiej sytuacji przekazanie swojego miejsca innemu pośrednikowi.

Ilość miejsc: 25, liczy się kolejność wpłat.

ZAPRASZAMY

4 marca 2017 Kurs specjalistyczny: Sprzedaż lokali mieszkalnych I edycja

Kurs specjalistyczny „Sprzedaż lokali mieszkalnych” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Tytuł Specjalisty PFRN może uzyskać osoba, która:

 • Posiada Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz ukończy szkolenie z cyklu Specjalistycznych Kursów PFRN w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości oraz ukończy szkolenie z cyklu Specjalistycznych Kursów PFRN w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Szczegółowy program

Szczegółowy opis kursu i regulamin

Czas i miejsce:

 • 04 – 05 marca 2017, godz. 10:00-16:00
 • 18 – 19 marca 2017, godz. 10:00-16:00
 • 01 – 02 kwietnia 2017, godz. 10:00-16:00
 • 15 – 16 kwietnia 2017, godz. 10:00-16:00
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 300 zł brutto

 

16 lutego 2017 Spotkanie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – Lublin #1

 

PROGRAM:
 
CZĘŚĆ I
18:00-18:15 Powitalna kawa, networking.
 
18:15-18:45 Spotkanie poświęcone nieruchomościom komercyjnym.
W formie otwartej dyskusji z elementami szkolenia będziemy rozmawiać o sprzedaży nieruchomości Orange.
Obecnie portfel liczy ponad 700 ofert.
Na spotkanie zapraszamy pośredników, agentów, zarządców nieruchomości, deweloperów oraz wszystkie osoby zainteresowane tym obszarem rynku.
Tematyka:
Zasady współpracy z Orange Polska.
Aspekty prawne obrotu nieruchomościami z obciążeniami
Najlepsze nieruchomości Orange w regionie
Podczas spotkania zapisać będzie się można do newslettera, wylosować zestaw upominków firmowych, a także podpisać umowę pośrednictwa.
Dla uczestników spotkania przygotowaliśmy materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy!
 
CZĘŚĆ II w Klubie Locomotiva
18:45-22:00 Spotkanie integracyjne*
 
*poczęstunek w formie przystawek, pierwszego drinka (piwo, wino, napój bezalkoholowy) sponsoruje RSPON Lublin.

Czas i miejsce:

 • 16.02.2017, godz. 18:00-22:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva
  Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

Prelegent:

 • Ewa Kabat, Kierownik Wydziału Sprzedaży Pośredniej Nieruchomości Orange

CENA spotkania:

 • bezpłatne

Po spotkaniu zapraszamy na networking do 22:00.

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona!

 

Praktyczne warsztaty - podstawy z fotografii wnętrz 16 lutego 2017

Zapisały się już 75 osoby.

Chcę pomóc w budowaniu lepszego wizerunku ofert na stronach internetowych, portalach itp.
Brzmi szumnie??? Dlaczego zapraszam Was na szkolenie???
Chciałbym pokazywać swoim Klientom oferty z lepszymi zdjęciami.
Myślę, że dzięki temu zyska każdy, kto poważnie podchodzi do sprzedaży.
Kupujemy oczami, a produkt, który nam się podoba weźmiemy do ręki, a to już połowa sukcesu…

Czas i miejsce:

 • 16.02.2017, godz. 13:00-18:00
 • Hotel i Restauracja Locomotiva
  Północna 28c, 20-400 Lublin [zobacz na mapie]

Szczegółowe informacje o warsztatach

Wykładowca:

 • Łukasz Łukawski

CENA warsztatów:

 • 15 zł członkowie RSPON Lublin
 • 30 zł osoby niestowarzyszone
 • 100 zł całe biuro (do 8 osób)

Ilość miejsc jest ograniczona.

Po szkoleniu zapraszamy na Spotkanie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – Lublin #1.

[/su_box]
11 lutego 2017 Kurs: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - IV edycja

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Szczegółowy program

Czas i miejsce:

 • 11 – 12 lutego 2017, godz. 10:00-16:00
 • 25 – 26 lutego 2017, godz. 10:00-16:00
 • 11 – 12 marca 2017, godz. 10:00-16:00
 • 25 – 26 marca 2017, godz. 10:00-16:00
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 100 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

ZAPRASZAMY.

 

11 lutego 2017 Kurs: Zarządca nieruchomości - IV edycja

Kurs „Zarządca Nieruchomości” – daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Zarządcy w obrocie nieruchomościami.

Szczegółowy program kursu

Czas i miejsce:

 • 11 – 12 lutego 2017, godz. 10:00-16:00
 • 25 – 26 lutego 2017, godz. 10:00-16:00
 • 11 – 12 marca 2017, godz. 10:00-16:00
 • 25 – 26 marca 2017, godz. 10:00-16:00
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 100 zł brutto

ZAPRASZAMY.

 

18 lutego 2017 Kurs specjalistyczny: Najem lokali mieszkalnych

Kurs specjalistyczny „Najem lokali mieszkalnych” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Tytuł Specjalisty PFRN może uzyskać osoba, która:

 • Posiada Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz ukończy szkolenie z cyklu Specjalistycznych Kursów PFRN w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości oraz ukończy szkolenie z cyklu Specjalistycznych Kursów PFRN w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Szczegółowy program

Szczegółowy opis kursu i regulamin

Czas i miejsce:

 • 18 – 19 lutego 2017, godz. 10:00-16:00
 • 04 – 05 marca 2017, godz. 10:00-16:00
 • 18 – 19 marca 2017, godz. 10:00-16:00
 • 01 – 02 kwietnia 2017, godz. 10:00-16:00
 • Kancelaria Radcy Prawnego Lex Perfecta
 • ul. Krakowskie Przedmieście 22, Lublin  [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

CENA warsztatów:

 • 1 300 zł brutto

Ilość miejsc jest ograniczona.

ZAPRASZAMY.

24 stycznia 2017 Asari - obsługa, możliwości, System Wymiany Ofert

Spotkanie organizujemy dla osób pracujących na systemie Asari, ale również dla osób, które pracują na innym oprogramowaniu, a chcą dowiedzieć się czegoś więcej o możliwościach Asari, Systemu Wymiany Ofert działającym w Lublinie.

Czas i miejsce:

 • 24.01.2017, godz. 10:00-14:00
 • M-HOUSE nieruchomości i kredyty
  Artura Grottgera 7 lok. 1, 20-029 Lublin [zobacz na mapie]

Wykładowcy:

 • Mikołaj Stępień
 • Michał Rozwałka

CENA warsztatów:

 • wejście bezpłatne

Ilość miejsc jest ograniczona.

ZAPRASZAMY.

15 grudnia 2016, godz. 16:00 Spotkanie Wigilijne

advent

W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd RSPON Lublin ma zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie Wigilijne.

Zgromadźmy się na wspólnym kolędowaniu przy regionalnych potrawach wigilijnych w gronie Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Czas i miejsce:

 • 15 grudnia 2016, godz. 16:00
 • Restauracja Na Rogatce
 • ul. Sielankowa 1, Lublin  [zobacz na mapie]

Koszt:

 • Członkowie Stowarzyszenia – bezpłatnie
 • Pozostałe osoby – 100 zł brutto
15 grudnia 2016, godz. 10:00 - 16:00 Warsztaty: Kwint-esencja wyłączności -

 

joanna_lebiedz

Masz dość pracy na umowach otwartych (zwykłych), zwłaszcza, gdy pracujesz ciężko, a klient informuje Cię, że właśnie sprzedał sam? A następnie dziękuje bardzo, za współpracę, zwłaszcza, że przyprowadziłeś mu najwięcej klientów! Wierzysz w to, że wyłączność ma sens, ale boisz się porażki podczas rozmowy o wyłączności? A więc kolejny raz, pomimo powziętych postanowień wracasz do biura z umową otwartą!

Warsztat „kwint-esencja wyłączności” zmieni twój dotychczasowy sposób myślenia i pracy, i sprawi, że przestawienie biura na umowy wyłączne będzie możliwe, bezbolesne i przyjemne. Ty zaś, usatysfakcjonowany ilością ofert przyjętych na zasadach wyłączności, które klientowi dają dobrą sprzedaż, a Tobie gwarancję otrzymania honorarium.

To szkolenie zmieni twój dotychczasowy świat i nie będziesz ani potrafił, ani nie będziesz chciał nigdy więcej wracać do pracy na umowach otwartych.

Zapraszamy.

 

Szkolenie prowadzi Joanna Lebiedź, wieloletni praktyk i entuzjasta umów wyłącznych z wynagrodzeniem jednostronnym, pracująca wyłącznie w ten sposób od 2000 roku.

 

Czas i miejsce:

 • 15 grudnia 2016, godz. 10:00 – 16:00
 • Restauracja Na Rogatce
 • ul. Sielankowa 1, Lublin  [zobacz na mapie]

CENA warsztatów:

 • Członkowie RSPON Lublin – 150 zł*
 • Pozostałe osoby 200 zł*

*Ceny szkolenia obowiązują do 11 grudnia 2016 roku. Po tym terminie wzrosną o 50%.
Ilość miejsc jest ograniczona.

 

18-19 listopada 2016 Bal z okazi 19-lecia RSPON

 

bal

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na BAL POŚREDNIKA z okazji 19 urodzin Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie, który odbędzie się już 18 listopada 2016 r. o godz 19:00 w Restauracji ETIUDA przy ul. Nałęczowskiej, Szerokie 123.

Bal poprzedzony będzie krótką konferencją podsumowującą pracę ostatniego roku Stowarzyszenia.

Zarząd RSPON

 

Koszt uczestnictwa:

 • Członowie RSPON Lublin – bezpłatnie.
 • Członkowie stowarzyszeń w ramach PFRN – 150 zł/os.
 • Osoby niestowarzyszone w ramach PFRN – 170 zł/os.

Możliwość noclegu w Etiuda

 • 190 zł pokój jednoosobowy.
 • 240 zł pokój dwuosobowy.

 

26 lipca 2016 Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – nowe zasady 2015-2016 -

 

szkolenie-tablica

Prelegent: Janusz Sidor – Notariusz.

Od 2013 roku prowadzi własną kancelarie notarialną Lublinie przy ulicy Chopina 33/4. W latach 2007 – 2012 odbył przeszkolenie zawodowe w postaci aplikacji i asesury w kancelarii notarialnej w Chełmie. W okresie tym zastępował również notariuszy na terenie województwa lubelskiego między innymi w Lubartowie, Włodawie Lublinie, Dęblinie oraz Rykach co pozwoliło mu zapoznać się z praktyką różnych sądów wieczysto-księgowych.

W roku 2010 zdał egzamin notarialny i od tego czasu świadczy usługi notarialne oraz udzielam porad prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, prawem spadkowym i handlowym. Regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Radę Izby Notarialnej w Lublinie oraz Krajową Rade Notarialną http://www.sidor-notariusz.pl

 

PROGRAM:

 • 10:00 – rejestracja
 • 10:15 – rozpoczęcie szkolenia
 • 12:00 – przerwa kawowa
 • 12:15 – druga część szkolenia
 • 14.15 – czas na pytania
 • 15:00 – zakończenie szkolenia

 

MIEJSCE:

 

Koszt szkolenia:

 • 0 zł dla członków RSPON.
 • 70 zł dla pozostałych osób (w cenie bufet kawowy).