Dołącz do nas

RSPON Lublin należy do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Profesjonalistów Rynku Nieruchomości – CEPI z siedziba w Brukseli. 

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest edukacja i integracja osób, które pracują we wspomnianych zawodach.

Dodatkowo Stowarzyszenie prowadzi specjalistyczne kursy, dzięki którym młodzi adepci zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości mogą uzyskać licencje zawodowe PFRN.

Zapraszamy do współpracy.
Zarząd RSPON Lublin

Korzyści z członkostwa

DLACZEGO WARTO BYĆ CZĘŚCIĄ RSPON LUBLIN?

Łatwy dostęp do edukacji, po preferencyjnych cenach. W ramach składki nasi Członkowie Zwyczajni mają zdecydowanie tańsze szkolenia niż ceny jaką ponoszą osoby niezrzeszone.

Członkowie RSPON specjalny rabat na programy do obsługi biura w ramach którego wchodzą:

  • program biurowy do obsługi ofert i eksportu na portale
  • własna strona internetowa biura
  • system SWO

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają możliwość uczestnictwa, po preferencyjnych cenach w licznych imprezach integracyjnych organizowanych przez RSPON, a także inne Stowarzyszenia z całego kraju oraz Polską Federacje Rynku Nieruchomości.

  • Wszyscy członkowie mają zniżkę na obowiązkowe ubezpieczenie OC w Saga Brokers
  • Członkowie RSPON mają tańsze porady i usługi prawne
  • Członkowie RSPON mają rabaty u partnerów biznesowych RSPON np. agencja reklamowa, drukarnia

Szczegóły dotyczące rabatów udziela sekretariat RSPON Lublin.

Rodzaje członkostwa

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, nie karana za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów, wykonujący działalność zawodową, naukową, naukowo – dydaktyczną lub publicystyczną związaną z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, akceptujący postanowienia niniejszego Statutu i zobowiązująca się do ich przestrzegania (Art. 11 ust.1 Statutu RSPON Lublin)

członkowie honorowi

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, nie karana za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów, wykonujący działalność zawodową, naukową, naukowo – dydaktyczną lub publicystyczną związaną z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, akceptujący postanowienia niniejszego Statutu i zobowiązująca się do ich przestrzegania (Art. 11 ust.1 Statutu RSPON Lublin)

Zasady członkostwa

Kandydat na członka zwyczajnego składa do Zarządu pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków:

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd, w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Z chwilą przyjęcia w poczet członków zwyczajnych powstaje obowiązek uiszczenia wpisowego oraz obowiązek uiszczania miesięcznych składek członkowskich.

Składki należy uiszczać na konto: PKO BP SA 57 1020 3150 0000 3302 0029 6897 lub za pośrednictwem produktu w naszym sklepie.

Aby złożyć swoją kandydaturę na członka zwyczajnego należy pobrać powyższą deklarację, wydrukować, czytelnie, dużymi literami wypełnić, wysłać skan na nasz adres email: rspon.lublin@gmail.com, a oryginał wysłać listem lub złożyć w siedzibie RSPON Lublin.

Odnawianie licencji

Zgodnie z Regulaminem nadawania Licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości licencje : Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN są wydawanie na czas określony, który mija po 3 latach od momentu ich nadania i będą podlegać procedurze odnowienia.

Koszt odnowienia licencji (ponoszony 1 raz na 3 lata):

50,00 zł + VAT – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
95,00 zł + VAT – osoby spoza PFRN

W celu przedłużenia ważności licencji prosimy o kontakt z biurem RSPON Lublin lub zalogowanie się na http://pfrn.pl/ i wypełnienie właściwego formularza.

Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość korzystania z rabatów dla siebie jak i swoich pracowników na Kursy pośrednika, zarządcy i Kursy Specjalistyczne prowadzone przez RSPON Lublin.

Do korzystania z programu „Kursy dla RSPON Lublin” są uprawnieni wszyscy Członkowie Stowarzyszenia lub ich pracownicy pod warunkiem regularnego opłacania składek członkowskich/SWO. Oznacza to, że w przypadku zalegania z opłatami na rzecz Stowarzyszenia dłużej niż 3 miesiące portale zaczną naliczać członkom RSPON korzystającym z rabatów w ramach programu „Portale dla RSPON Lublin” normalne stawki za swoje usługi.

Informacje o utracie uprawnień do korzystania z programu „Portale dla RSPON Lublin” przesyła portalom sekretariat Stowarzyszenia.

Utrata uprawnień do programu „Portale dla RSPON Lublin” następuje również z chwilą skreślenia osoby z listy członków Stowarzyszenia.

Zapraszamy!

Regularnie prowadzimy szkolenia dla osób pracujących na rynku nieruchomości. Z programu „Szkolenia dla RSPON Lublin” są uprawnieni wszyscy Członkowie Stowarzyszenia pod warunkiem regularnego opłacania składek członkowskich/SWO.

Oznacza to, że w przypadku zalegania z opłatami na rzecz Stowarzyszenia dłużej niż 3 miesiące zaczynają obowiązywać stawki dla członków niezrzeszonych z RSPON.


Informacje o utracie uprawnień do korzystania z programu „Szkolenia dla RSPON Lublin” przesyła po zapisaniu się na szkolenie sekretariat Stowarzyszenia.


Utrata uprawnień do programu „Szkolenia dla RSPON Lublin” następuje również z chwilą skreślenia osoby z listy członków Stowarzyszenia.

Wysokość rabatu na uczestników programu „Szkolenia dla RSPON” wynosi XX% regularnej ceny za szkolenie.

Zapraszamy!

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami lub dołączeniem do naszej społeczności
– zapraszamy do kontaktu.