O nas

Regionalne Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie (RSPON Lublin) działa od września 1997 roku.

Jest to organizacja zawodowa zrzeszająca osoby związane z rynkiem nieruchomości, zajmujące się wykonywaniem działalności zawodowej, naukowej, naukowo – dydaktycznej lub publicystycznej, związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Stowarzyszenie działa na obszarze całego województwa lubelskiego.

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, seminariach i spotkaniach branżowych oraz wszelkich innych przedsięwzięciach dotyczących lokalnego rynku nieruchomości.

Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia jest tworzenie klimatu społecznego zaufania do czynności podejmowanych przez pośredników w obrocie nieruchomościami i tworzenie wizerunku tego zawodu jako profesji przestrzegającej zasad etyki i standardów zawodowych.

Stowarzyszenie przez swoje organy konsekwentnie dba i kontroluje jakość usług świadczonych przez zrzeszonych członków a każdego członka naszego Stowarzyszenia obowiązują zasady etyki zawodowej i Standardy Zawodowe Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Zapraszamy do współpracy.
Zarząd RSPON Lublin

Historia

Regionalne Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie (RSPON Lublin) działa od września 1997 roku – Stowarzyszenie zostało powołane na zebraniu założycielskim ze społecznej inicjatywy 36 osób (członkowie-założyciele)

Od roku 1999 jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

RSPON jest organizatorem wielu cyklicznych szkoleń zawodowych, konferencji, seminariów i warsztatów a członkowie naszego Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w licznych przedsięwzięciach dotyczących lokalnego rynku nieruchomości oraz biorą czynny udział w pracach organów stałych, różnorodnych komisji i innych inicjatyw PFRN.

Główne cele i założenia RSPON Lublin:

Cele i założenia

Organy Statutowe RSPON

Aktualny skład organów statutowych RSPON:

Zarząd RSPON:

Adrianna Franczewska-Krupa – Prezes Zarządu

Paweł Laszczyk – Wiceprezes 

Ewelina Wąsik –  Wiceprezes

Piotr Wnuczek – Sekretarz

Jan Jarowicki – Skarbnik

Ważne dokumenty do pobrania

Z łatwością pobierz ważne dokumenty i informacje dotyczące Stowarzyszenia.


statut


założyciele


członkowie


kodeks etyki pośrednika


klauzule niedozwolone

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami lub dołączeniem do naszej społeczności
– zapraszamy do kontaktu.

Kontakt